gototopgototop
Get Adobe Flash player
Contact Details for this Web site
# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ศิษยาภิบาลคริสตจักร ศาสนาจารย์สมชาย ภักดีไพโรจน์ 053-150026 089-4316310 053-150026
2 ติดต่อสำนักงาน คุณปราณี มานาประเสริฐ 053-150-026 053-150-026
3 ติดต่อ เว็บมาสเตอร์ ศาสนาจารย์เอนกชัย พรมสวัสดิ์
4 ติดต่อฝ่ายต่างๆ