gototopgototop
Get Adobe Flash player

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2016 เวลา 10:05 น.)

 

ตั้งแต่บุกเบิกคริสตจักรพระคุณเชียงราย จนถึงการสร้างอาคารโบสถ์นี้สำเร็จ พระเจ้าได้ทรงประทานพระคุณพิเศษให้กับพวกเรา พระเจ้าทรงกระทำให้พระราชกิจของพระองค์ที่เกินกว่ากำลังของเราทั้งหลายจะทำได้นั้นสำเร็จทุกประการ คริสตจักรพระคุณเชียงรายขอถวายคำขอบพระคุณและการโมทนาทั้งสิ้นนี้ เทิดพระเกียรติแด่พระบิดาในสวรรค์ พระเยซูคริสต์ผู้ทรงไถ่มนุษย์ทุกคนและพระวิญญาณผู้ทรงสถิตและทรงนำเราทั้งหลาย จากบัดนี้และสืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน      ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน เอเฟซัส 3 : 20-21   และองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับเปาโลทางนิมิตในคืนหนึ่งว่า“อย่ากลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทำร้ายเจ้า ด้วยว่าคนของเราในนครนี้มีมาก กิจการของอัครทูต18 : 9-10

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:07 น.)

 
ตรารางนมัสการ

วันอาทิตย์

08.00 น. อธิษฐานฟื้นฟู
10.00 น. พันธกิจอธิษฐาน
10.30 น. นมัสการ

วันอังคาร

09.00 น. พันธกิจอธิษฐาน

วันพุธ

09.00 น. ประกาศเยี่ยมเยือน

วันเสาร์

10.00 น. สอนดนตรี
19.30 น. กลุ่มเซลล์

ตรวจสอบตารางการรับใช้ที่นี่

กปช.

ขบวนแห่เทศกาลคริสต์มาสจังหวัดเชียงราย 2018

วีดีโอการเทศนาทั้งหมด